Vaknieuws nieuws & meer
artikel Over lesgeven

Afstandsleren: Tips & tricks voor toetsing

29/05/2020 7m

Thuis leren - dat is nog niet eens zo nieuw. Maar thuis toetsen maken hebben leerlingen waarschijnlijk nog niet zo vaak gedaan. Op zoek naar inspiratie en informatie over toetsen op afstand? In dit artikel delen we onze tips en links naar andere handige websites.

Formatief, summatief en creatief

Wanneer je online toetst, heb je minder zicht op wat leerlingen doen tijdens de toets dan in fysiek onderwijs. Hoewel daar oplossingen voor zijn (zoals het filmen van het toetsproces), is dit een gegeven om te accepteren. Dat betekent echter niet dat toetsen op afstand niet mogelijk is!

In plaats van summatieve toetsen waar een eindoordeel aan vastzit, zijn formatieve toetsen goed geschikt om op afstand te doen. Formatieve toetsen geven je inzicht in het niveau van de leerling. Door effectieve feedback te geven op de prestatie op de formatieve toets, wordt het toetsen een handig leermiddel in plaats van een controlemoment.

Daarnaast kun je ook meer creatieve vormen van toetsing gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een vlog, artikel, of een portfolio waarin de leerling zijn/haar voortgang vastlegt. Je kunt leerlingen ook zelf invulling laten geven aan de manier waarop ze laten zien wat ze hebben geleerd om de motivatie te verhogen.

Meer informatie over online toetsen? Lees het artikel met tips voor afstandsonderwijs- en toetsing van Nicola en Dorien van ThiemeMeulenhoff, of bekijk het uitgebreide artikel over online toetsen van Vernieuwenderwijs.

Zelftoetsen zijn effectief in het leerproces

Het toetsen van jezelf is effectief tijdens het leren. Stimuleer leerlingen deze tactiek te gebruiken door hen kleine opdrachtjes te geven waarmee ze zichzelf toetsen.

  • Laat hen bijvoorbeeld na elke 'les' 3 flashcards maken in een programma zoals Quizlet, of vraag hen toetsvragen aan te leveren in Kahoot of PeerWise. Je kunt hen vervolgens als opdracht geven dagelijks de flashcards van anderen en henzelf thuis te oefenen, de Kahoot te maken of Peerwise vragen te maken.

  • Na elke 'les' of huiswerkopdrachten voor jouw vak, vraag je leerlingen een one-minute paper te schrijven. Binnen 60 seconden schrijven ze op wat ze die dag hebben geleerd en geven ze aan hoe goed ze de stof naar eigen zeggen beheersen op een schaal van 5 sterren. Verzamel online en houd zo de voortgang bij. De minisamenvatting kun je ook laten schrijven bij aanvang van de volgende 'les', om zo voorkennis te activeren.

  • Maak een nog in te vullen factsheet over het onderwerp wat je nu behandelt. Bij aanvang van elke 'les' vullen ze de informatie die ze in de vorige les hebben geleerd in. Zo activeer je de voorkennis en zorg je voor een kort toetsmoment.

Toets-tools

Op zoek naar handige online (kennis)toets-tools? Gebruik bijvoorbeeld Quizlet, Kahoot, Formative of Socrative of Quayn. Maak je gebruik van een ThiemeMeulenhoff methode? Dan kun je ook in eDition online toetsen vinden.

Meer verdieping over digitaal toetsen? De Open Universiteit biedt verschillende digitale webinars over onderwerpen rondom digitale didactiek.

Creatieve toetsvormen

In plaats van een kennistoets, kun je leerlingen ook (formatief) toetsen op meer creatieve manieren. Bekijk eens deze werkvormen in Thiemo. Met wat eventuele lichte aanpassingen zijn ze ook bruikbaar als toetsing.

  • Infographic maken. In een infographic verwerken leerlingen kennis over het onderwerp. Extra uitdaging kun je toevoegen door hen te vragen een voorbeeld te geven op hun infographic (toepassen), verbanden tussen stukjes kennis duidelijk te maken (analyseren) of het te combineren met een ander vak (bijvoorbeeld een Engelse infographic maken).

  • Laat leerlingen hun kennis overbrengen vanuit hun eigen huis in een crashcourse, talkshow of persconferentie. Jij maakt een selectie van de vragen die leerlingen bedenken over het onderwerp en voegt eigen vragen toe, waarna leerlingen een filmpje opnemen waarin ze de vragen als expert behandelen.

  • Doe de Thiemo Thuis Challenge met jouw leerlingen. Leerlingen kiezen zelf een onderwerp binnen jouw vak en maken daar een (creatieve) uitleg over. De beste inzendingen plaatsen we op Thiemo!

Deel met je collega’s
deel via Microsoft Teams