Infographic
artikel

Infographic

507
  • Delen
  • deel via Microsoft
    Teams

Het nieuws gaat snel rond. Daarom zie je steeds vaker infographics in media. Een ´informatieplaatje´ dat je bijna in één blik vertelt hoe een onderwerp in elkaar steekt. Geschiedenisonderwerpen lenen zich prima voor een infographic. Zo´n afbeelding samenstellen is meteen een goede proef op de som. Wat weet je precies over het onderwerp?

De werkvorm

Introduceer de opdracht en licht kort het onderwerp voor de infographic toe. Bekijk eerst een aantal infographics op internet. Bespreek met de leerlingen de belangrijkste kenmerken van infographics. Bespreek met de leerlingen aan welke eisen een goede infographic moet voldoen. Bijvoorbeeld duidelijke samenhang, accentueren belangrijke onderdelen en beknoptheid. Stel zo ongeveer vijf criteria vast.

Geef de leerlingen een onderdeel uit het boek of een andere bron. Laat hen (individueel of in groepsverband) een infographic maken. De leerlingen maken de infographic in vijf stappen:

  1. Lezen en deelonderwerpen van de tekst bepalen

  2. Per deelonderwerp informatie noteren op een kladblad - geef elk deelonderwerp een strook op het blad

  3. Een schets maken - alles krijgt zijn plaats

  4. Feedback vragen aan een of meer klasgenoten - wat is onjuist of onduidelijk?

  5. Eindversie maken

Voor een extra mooi resultaat kunnen leerlingen de eindversie digitaal uitvoeren. Handige tools voor het maken van een infographic zijn o.a. Piktochart, Canva of Powerpoint.

Onderzoek evt. de mogelijkheden om bij de werkvorm samen te werken met het vak Nederlands.