Crashcourse X
artikel

Crashcourse X

261
  • Delen
  • deel via Microsoft
    Teams

Laat leerlingen zelf de belangrijkste onderwerpen uit een hoofdstuk naar keuze samenvatten en verdiepen. In deze werkvorm maken leerlingen een Crash Course zoals John Green ze op Youtube plaatst (of anders).

De werkvorm

Inventariseer met de leerlingen wat de belangrijkste onderwerpen waren in het hoofdstuk. Maak groepen en laat elke groep een van de onderwerpen kiezen. Geef hen de opdracht een Crash Course over hun onderwerp te ontwerpen. Dit kan in de stijl van John Green of geheel anders. Laat de groepen in hun Crash Course duidelijk aangeven wat de belangrijkste begrippen zijn.