Vaknieuws nieuws & meer
artikel ThiemeMeulenhoff

Twee geloven…

03/03/2022 45m

De ouders van Denise hebben elk een ander geloof. Dat is in hun gezin geen probleem. Op welke manier hebben leerlingen te maken met verschillen in religie? Hoe gaan ze daarmee om? Wat weten ze van verschillende religies?

De opdracht

Bekijk de video van Denise.

Voer met de klas een gesprek over verschillende religies binnen familie- of vriendengroepen, of in de klas.

 • De ouders van Denise houden rekening met elkaars geloof. Op welke manier doen ze dat?

 • Welke religies ken je in jouw omgeving? Op welke manier hebben deze religies invloed op het dagelijks leven? (bijvoorbeeld feestdagen, kerkklokken)

 • Heb je voorbeelden vanuit de klas of vriendengroep waarin verschillen in religie aan het licht komen in jullie dagelijks leven? (bijvoorbeeld: bepaalde dingen die mensen niet mogen eten vanwege hun religie, feestdagen)

 • Zijn er ook momenten waarop verschillende religies botsen? Hebben leerlingen daar voorbeelden van?

 • Zou de school meer rekening moeten houden met religie? Op welke manier dan? (bijvoorbeeld: keuze in welke feestdagen vrij zijn voor leerlingen)

 • Houd jij rekening met het geloof van een ander? Hoe dan?

 • Vind je dat er in Nederland religie te veel of juist te weinig aandacht is voor religie?

Laat leerlingen in duo’s of groepjes van drie een religie kiezen. Bijvoorbeeld:

 • jodendom

 • christendom

 • islam

 • boeddhisme

 • hindoeïsme

 • jehova’s getuigen

Wat weten ze over deze religie? Welke associaties hebben ze ermee? Op welke manier komen zij deze religie tegen in hun dagelijks leven? (Bijvoorbeeld een kerk of moskee in de buurt.) Laat hen eventueel meer informatie zoeken over deze religie. Laat de groepjes dit eerst samen in ongeveer 10 minuten doorspreken. Bespreek daarna klassikaal hun bevindingen.

Deel met je collega’s
deel via Microsoft Teams