Vaknieuws nieuws & meer
artikel Over Feniks LRN-line

Tropenmuseum: Verzetsstrijder Janey Tetary

18/06/2021 15m

Over de leskaart

Het Tropenmuseum creeërt elke maand een Thiemo-lesidee. De lessen behandelen over diverse, actuele onderwerpen aan de hand van iets uit het museum. De onderwerpen sluiten aan bij de methode, maar bieden extra verdieping en verbreding. Deze les gaat over verzetsstrijders en standbeelden.

Introductie

Janey Tetary was als jonge Hindoestaanse plantage-arbeider betrokken bij de opstand op plantage Zorg en Hoop in 1884. Zij werd vermoord door soldaten, in een poging het verzet van Tetary en andere arbeiders te onderdrukken. Haar standbeeld verving die van van een bewindsvoerder. Leerlingen bekijken een kort nieuwsitem en denken na over het plaatsen en/of verwijderen van standbeelden.

Leerdoelen

  • Je beschrijft voorbeelden uit de eerste fase van de Europese expansie

  • Je maakt kennis met vrijheidsstrijder Janey Tetary

  • Je bespreekt actuele discussies rondom standbeelden en/of straatnamen.

  • Je houdt er bij het betekenis geven aan heden en verleden rekening mee dat gedrag en ideeën van mensen door tijd, situatie en achtergrond worden bepaald.

Vragen aan de klas n.a.v. de video

  1. Waarom kwamen contractarbeiders in Suriname in opstand?

  2. Als je aan een vrijheidsstrijder of verzetsheld denkt, aan wie denk je dan?

  3. Hoeveel van deze mensen zijn vrouw?

  4. Ken je vrijheidstrijders uit Suriname? Zo ja, waar streden zij voor?

  5. Hoe wordt Janey Tetary verbeeld in het standbeeld dat van haar gemaakt is?

  6. Welk standbeeld stond er vóór het beeld van Tetary er is neergezet? Waarom is dit beeld weggehaald?

Actieve werkvormen

Lestip 1: Janey Tetatry

Gebruik de laatste twee vragen aan de klas als voorbereiding op deze lestip. Welke historische beelden staan vandaag in Nederland ter discussie? En waarom? Kunnen de leerlingen hier oplossingen voor verzinnen? Dat mogen nieuwe helden zijn, maar kan ook een andere ingreep zijn. Je kunt eventueel dit filmpje over omstreden Nederlandse standbeelden gebruiken als extra bron voor leerlingen.

Lestip 2: Straatnamen

Je kunt lestip 1 uitbreiden met straatnamen. In 2019 heeft Amsterdam aangekondigd een straatnaam te vernoemen naar Tetary. Het is onderdeel van een groter initiatief, waarbij 27 nieuwe straten vernoemd worden naar verzetsstrijders tegen het Nederlands koloniaal bewind. Ook in Rotterdam is er tegenwoordig een Janey Tetarypad. Wat vinden de leerlingen van deze oplossing? Laat de leerlingen onderzoeken welke straatnamen in jullie stad/dorp ter discussie (zouden kunnen) staan. Kunnen ze een alternatieve naam bedenken of een aanpassing waardoor bewoners meer te weten komen over personen waar de straat naar is vernoemd?

Het tropenmuseum

Het Tropenmuseum is een museum over wereldculturen en heeft een uitgebreide collectie over o.a. het koloniaal verleden. Zelf op zoek naar bronmateriaal voor je les? Bekijk de collectie online.

Deel met je collega’s
deel via Microsoft Teams