Vaknieuws nieuws & meer
artikel Over Feniks LRN-line

Museum van jezelf

22/03/2021 45m

Deze leskaart gaat over het artikel Ook in het Oosten uit het magazine Slavernij… en nu? Klik hier om het artikel te lezen.

Introductie

In een museum bewaren we dingen uit een andere tijd, van een andere plek, over een onderwerp dat we belangrijk vinden… In het magazine lees je over de dingen die Josina en Sabitah zouden bewaren uit hun cultuur. In deze opdracht kiezen leerlingen iets wat in een museum over henzelf tentoongesteld zou worden.

De opdracht

Geef jouw leerlingen het volgende scenario en bijbehorende opdracht.

Stel dat jij een museum over jezelf en jouw geschiedenis mag maken. Hierin mag je laten zien wat veel zegt over jou of waar jij trots op bent. Wat zou jij in een museum over jezelf laten zien? En wat vertelt dat de museumbezoekers over jou? Je bedenkt ten minste drie dingen die jij zou bewaren uit jouw geschiedenis. Dat kan een voorwerp zijn, maar ook bijvoorbeeld een verhaal, een liedje of een persoon. Alles is mogelijk. Dat wat je kiest zegt iets over jou. Als je iets hebt gekozen, maak je een foto van de voorwerpen met een link naar eventuele bronnen voor meer informatie. Maak er ook een tekstbordje bij zoals je in een museum vaak ziet. Op het bordje vertel je wat je hebt gekozen en waarom. Je hebt hiervoor maximaal 60 woorden, dus blijf bij de kern.

Extra inspiratie

Laat leerlingen het Museum van Nederland zien. Een team van experts verzamelde voorwerpen die iets vertelden over Nederland. Herkennen leerlingen zich in het Museum van Nederland? Of missen ze iets? Bekijk hier.

Klik hier om de andere leskaarten en het magazine Slavernij… en nu? te bekijken.

Deel met je collega’s
deel via Microsoft Teams