Vaknieuws nieuws & meer
artikel Over Feniks LRN-line

Moet je trots zijn op je eigen afkomst?

22/03/2021 30m

Deze leskaart gaat over het artikel Trots op Curaçao uit het magazine Slavernij… en nu? Klik hier om het artikel te lezen.

Introductie

Sabitah Lanoy heeft een missie: ze wil jongeren op Curaçao trots maken op hun land, ondanks het slavernijverleden. “We spreken vier talen, dat is toch cool?” Leerlingen gaan in discussie over de stelling: “Je moet trots zijn op je eigen afkomst”. Eens of oneens? Het artikel in het magazine kunnen leerlingen gebruiken als bron voor hun argumenten.

De opdracht

Hieronder vind je drie ideeën voor hoe je de discussie kunt vormgeven. Kies er één of bedenk een eigen discussievorm. Welke discussievorm je ook kiest, het is aan te raden om na de discussie even met de klas te reflecteren. Zo zorg je voor een einde van de les waarin leerlingen samenwerken in plaats van tegenover elkaar staan. Daarnaast kun je zo de belangrijkste argumenten uit de discussie nog eens herhalen.

Hoe erg ben jij het eens/oneens?

Zet de stelling op het bord nadat de leerlingen het artikel hebben gelezen. Geef ze kort de tijd om hun eigen mening te vormen en argumenten te bedenken. Daarna gaat de discussie van start. Hang 4 verschillende posters op in de 4 hoeken van je lokaal met daarop “eens”, “sterk mee eens”, “oneens” en “sterk mee oneens”. Leerlingen gaan bij één van de posters staan. Vraag aan een aantal leerlingen waarom ze zijn gaan staan waar ze staan, en zeg tegen de rest van de groep dat ze mogen overlopen wanneer ze van mening veranderen.

Vissenkomdebat.

Het vissenkomdebat is een handige techniek om een afwachtende houding te voorkomen en samenwerking binnen een front te stimuleren. Laat leerlingen voor of tegen kiezen of wijs leerlingen toe. Beide kampen mogen even onderling overleggen over hun argumenten. Daarna stappen uit beide groepen vier leerlingen naar voren die met elkaar het debat aangaan. Als een leerling niets meer te zeggen heeft, kan hij/zij naar achteren stappen, waarop iemand uit de achterhoede zijn/haar plek inneemt. Leerlingen uit de achterhoede mogen ook op de schouder van één van de vier tikken om hun plek in te nemen.

Verander jij van mening?

In deze werkvorm heb je veel aandacht voor het veranderen van een mening door zowel voor als na het artikel te discussiëren. Voor het lezen van het artikel stemmen leerlingen op de stelling: “je moet trots zijn op je eigen afkomst”. Wie is het eens en wie is het oneens? De klas kan kort met elkaar in gesprek over hun keuze en hun argumenten daarvoor. Daarna lezen leerlingen het artikel. Opnieuw brengen leerlingen hun stem uit. Is er iemand van mening veranderd of niet? Hoe komt dat? Je kunt nu een uitgebreidere discussie voeren met de klas om de argumenten aan bod te laten komen.

Klik hier om de andere leskaarten en het magazine Slavernij… en nu? te bekijken.

Deel met je collega’s
deel via Microsoft Teams