Vaknieuws nieuws & meer
artikel Over lesgeven

Twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek: Gebruik toetsing als leer- en oefenstrategie

29/05/2020 5m

Oefenvragen stimuleren leerlingen om actief informatie op te halen uit het geheugen. Leerlingen onthouden de leerstof daardoor beter én langer vergeleken met passievere technieken, zoals herlezen. Hieronder vind je 3 praktische tips voor het gebruiken van oefenvragen in de les.

Tip 1: Trashketball (werkvorm)

Een onwijs leuke en actieve manier om oefenvragen in de klas te stellen is Trashketball. Leerlingen schrijven de antwoorden op jouw vragen op propjes en scoren punten door antwoorden in de ‘trash’ te gooien. Ze mogen echter pas de propjes gooien als ze een juist antwoord hebben opgeschreven. Je kunt natuurlijk elke mogelijke vraag stellen (begrippen, formules, etc.). Actie gegarandeerd!

Tip 2: Vragenrad (werkvorm)

Gebruik het 'draai het rad' spel als snelle en makkelijke toets-strategie. Vul zelf begrippen of vragen in op het online draairad, laat een aantal leerlingen het rad een draai geven en de vraag beantwoorden. Op elk moment van de les geschikt!

Tip 3: Één tegen allen (lesstarter)

Speel het spel één tegen allen aan het begin van de les. Geef leerlingen één minuut de tijd om op een kladpapier zoveel mogelijk items te noteren die hij/zij nog weet over het onderwerp ‘endotherme en exotherme reacties’. De volgende twee minuten mogen de leerlingen in duo’s hun antwoorden samenvoegen, aanpassen en aanvullen. De leraar krijgt diezelfde drie minuten om zoveel mogelijk (besproken!) items over dit onderwerp te noteren. Na drie minuten worden de papieren gewisseld. De papieren van de duo’s zijn voor de leraar en het blad van de leraar wordt geëvalueerd door de klas. Wie wist het meest: de leraar of de klas?

Over de bouwstenen

ThiemeMeulenhoff en de Open Universiteit werken samen om effectief en efficiënt leren te bevorderen. Deze tips komen van het boek "Wijze lessen: Twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek". Het gehele boek is hier te bestellen.

Deel met je collega’s
deel via Microsoft Teams