Vaknieuws nieuws & meer
artikel Over lesgeven

Geef effectieve feedback

29/05/2020 3m

Feedback is essentieel om te kunnen leren. Maar feedback is niet altijd even effectief. De manier waarop je feedback geeft, heeft invloed op hoe effectief dat is voor het leerproces. Waar voldoet effectieve feedback aan? Geef jij effectieve feedback?

Over effectieve feedback

Effectieve feedback voldoet aan de volgende criteria:

  • De feedback is gericht op de taak, niet op de persoon

  • De feedback is duidelijk en concreet

  • De feedback is behapbaar

  • De feedback is eenvoudig (maar niet te simpel)

  • De feedback is objectief (bij voorkeur geschreven)

  • De feedback biedt handvatten. Effectieve feedback gaat over de relatie tussen de tot dan toe geleverde prestatie en de gewenste prestatie (kloof) en handvatten om verder te komen.

  • De feedback volgt snel. Als een leerling 2-3 weken op een toetsuitslag moet wachten, is het voor hem of haar lastig om een verband te leggen dus het (leer)gedrag en het daaruit voortkomende cijfer. Zo kunnen er verkeerde associaties ontstaan en is de feedback op het leren niet meer effectief.

  • Feedback sluit aan bij de leerling. Feedback heeft alleen zin als de leerling deze begrijpt en er wat mee kan: feedback kan in veel gevallen een averechts effect hebben.

  • De feedback is nodig. Als leerlingen te vroeg feedback krijgen, leren zij te weinig: soms is het juist nuttig om je feedback uit te stellen.

Over deze tip

Deze tip komt van leer.tips, een samenwerking tussen onderwijswebsite Vernieuwenderwijs en gedragswetenschappers van Neuro Habits. Leer meer over hun diensten op deze pagina.

Deel met je collega’s
deel via Microsoft Teams