Vaknieuws nieuws & meer
artikel ThiemeMeulenhoff

Een echte vaandeldrager?

06/05/2022 20m

Bekijk van tevoren de video. Het schilderij De Vaandeldrager komt uit de zeventiende eeuw. Het is dan ook opvallend dat de kleding van de vaandeldrager uit de zestiende eeuw komt. Tientallen jaren eerder dus. In deze les gaan de leerlingen met elkaar discussiëren over de betrouwbaarheid van dit schilderij als historische bron.

De opdracht

Bekijk met de klas de video. Verdeel de klas in groepjes. Met hun groepje gaan ze met elkaar in discussie over De Vaandeldrager als historische bron. Ze gebruiken hiervoor het werkblad. Gebruik de laatste 5 minuten van de les om klassikaal hun antwoorden te bespreken. Laat verschillende groepjes aan het woord. Zijn ze het met elkaar eens? Waarover wel of niet?

Deel met je collega’s
deel via Microsoft Teams