Vaknieuws nieuws & meer
artikel Over lesgeven

Kennis structureren met Advance Organizers

09/06/2020 15m

Wat is een advance organizer?

In een advance organizer plaats je de lesstof in een breder geheel. Bijvoorbeeld: de les over 'jodenvervolging' plaats je onder 'tweede wereldoorlog'. De advance organizer geeft daarmee overzicht en inzicht in:

  • wat er geleerd gaat worden

  • hoe de lesstof zich tot elkaar verhoudt

Er zijn verschillende manieren waarop je een advance organizer vorm kunt geven. Ten eerste kun je een visueel overzicht van de te leren lesstof en de verbanden tussen de verschillende onderdelen. Je maakt bijvoorbeeld een schema of een mindmap. Dit is een grafische advance organizer. Daarnaast kun je ook de les beginnen met een verhaal , foto of filmpje om de les in een breder geheel te plaatsen en voorkennis te activeren (narrative advance organizer). Tot slot kun je een vergelijking maken met een gerelateerd onderwerp om zo de voorkennis te activeren (vergelijkende advance organizer) of zelf vertellen wat er geleerd gaat worden in de les en zo meer context bieden (expository advance organizer).

Maak een advance organizer

Wellicht biedt jij (onbewust) wel eens een 'advance organizer', bijvoorbeeld door bij aanvang van de les terug te bikken op de vorige les, of door een ervaring te delen die te maken heeft met de lesstof. Toch kan het interessant zijn om hier eens bewust bij stil te staan.

Hoe zou je jouw leerlingen inzicht kunnen bieden in de structuur van de lesstof en de onderlinge verbanden? Zou je dat visueel kunnen maken? Hoe zou dat hen helpen?

Op deze website vind je templates voor de 10 meestgebruikte graphic organizer structuren. Je hoeft je natuurlijk niet aan een structuur te houden, maar misschien geeft het ideeen voor hoe je jouw lesstof kunt structureren.

Waarom is dit effectief?

Volgens David Ausubel, die onderzoek deed naar de effectiviteit van advance organizers, helpen deze schema's om betekenisvol te leren. De organizer helpt om de les in een breder geheel te plaatsen en daarmee om te begrijpen hoe de lesstof zich tot andere kennis verhoudt. Dit zou wellicht ook de relevante van de lesstof voor leerlingen kunnen tonen. Daarnaast kunnen de schema's helpen om de (hiërarchische) verbanden tussen concepten te leren. Uit onderzoek blijkt dat leren effectiever en efficiënter is als lerenden de kennisstructuur aangeboden krijgen, in plaats van dat ze deze zelf moeten ontdekken. Het aanbieden van een advance organizer kan hierbij helpen.

Meer weten over voorkennis activeren?

Deze lestip komt uit het boek Wijze Lessen: 12 Bouwstenen voor Effectieve Didactiek. De tip hoort bij de bouwsteen 'voorkennis activeren'. Het boek is gratis te downloaden en staat vol onderwijswetenschappelijke kennis en bijbehorende tips voor in de klas. In het boek vind je nog meer achtergrondinformatie over advance organizers en het belang van het activeren van voorkennis.

Deel met je collega’s
deel via Microsoft Teams