My past, present and future
opdracht

My past, present and future

227

Ben je een leraar? Meld je aan en ontdek meer mogelijkheden.

Aanmelden
 • Writing, grammar

 • Childhood, family, photo

 • A1/A2

 • Beschrijving foto

 • Individueel

 • 50 minuten

In deze werkvorm schrijven leerlingen over hun verleden, heden en toekomst. Hierbij laten ze zien dat ze de past simple, present simple en future simple kunnen gebruiken.

Leerdoel

 • Je schrijft teksten die betrekking hebben op jezelf of eenvoudige, alledaagse en vertrouwde situaties

 • Je maakt gebruik van een beperkt aantal eenvoudige, uit het hoofd geleerde uitdrukkingen en eenvoudige grammaticale constructies. Deze hoeven nog niet correct te zijn.

De werkvorm

Laat leerlingen (digitaal) een babyfoto van zichzelf meenemen. Vertel hen dat ze hun foto aan niemand mogen laten zien.

De leerlingen plaatsen deze foto in een document en schrijven 50-100 woorden over de foto waarbij ze de past simple gebruiken. Daarna schrijven ze over zichzelf in de tegenwoordige tijd en de toekomst. Hierbij gebruiken ze de present simple en de future simple. Ze beantwoorden bijvoorbeeld de volgende vragen in hun tekst:

 1. What were you doing in the photo?

 2. What did you look like when you were young?

 3. What are your current hobbies?

 4. Where will you live in the future?

 5. What is your job going to be?

Verzamel en bundel alle documenten met de babyfoto’s. Geef deze terug aan de leerlingen en laat ze aan de hand van de teksten en de foto raden over wie het gaat.

Variatietips

 • Het is ook erg leuk om deze verzameling uit te printen zodat de klas een leuk aandenken heeft aan de klasgenoten in de brugklas.