Police issue tickets for good behaviour
opdracht

Police issue tickets for good behaviour

200

Ben je een leraar? Meld je aan en ontdek meer mogelijkheden.

Aanmelden
 • Reading

 • Police, traffic, cities, good behaviour, bad behaviour

 • A2

 • Beantwoorden vragen, discussie, schrijven comment

 • Klassikaal (vragen), groepjes (lestip 1), individueel (lestip 2)

 • 5/10 minuten (artikel + vragen), 5 minuten (lestip 1), 10 minuten (lestip 2)

De politie in een Amerikaans stadje deelt niet alleen boetes uit, maar ook beloningen. Lees hier hoe dat werkt en wat je kunt winnen als je je goed gedraagt.

De leerlingen lezen een kort artikel over het invoeren van beloningen door de politie in het Amerikaanse stadje Concord en maken er vragen over. Om hun voorkennis te activeren, denken ze eerst na over hun eigen ervaringen met de politie. Afsluitend bespreken ze in groepjes wat ze van de beloningen vinden. Zou dit ook bij hen werken?

Leerdoel

 • Je kunt de hoofdlijn begrijpen van een eenvoudige tekst uit een online nieuwsbron.

 • Je kunt je voorkeur en mening uitdrukken.

Vragen aan de klas

Voor het lezen van het artikel.

 1. Heb jij weleens een bekeuring gehad van de politie? Zo ja, vond je dat terecht?

 2. Heb jij weleens een compliment gehad van de politie? Zo ja, wat vond je daarvan?

Na het lezen van het artikel.

 1. Noem een voorbeeld van goed gedrag dat door de politie beloond wordt.

 2. Wat kun je ‘winnen’ als je je goed gedraagt in dit stadje?

Actieve werkvormen

Lestip 1: What do you think?

Maak groepjes en vraag de leerlingen te discusiëren over de volgende vragen:

 1. Denk je dat mensen door deze actie positiever over de politie gaan denken? Waarom wel/niet?

 2. Wat vind jij van dit idee? Noem een voordeel en een nadeel.

Lestip 2: Comments

Onder het artikel staan comments van lezers. Vraag de leerlingen deze te lezen en te kiezen met welke uitspraken zij het eens zijn. Laat ze daarna zelf een comment schrijven.