Vaknieuws nieuws & meer
artikel ThiemeMeulenhoff

Familiemuziek

22/11/2022 45m

Jiri deelt zijn liefde voor muziek met zijn opa. Hij gebruikt zelfs de muziek van zijn opa in zijn eigen nummers. De favoriete muziek van een persoon kan je veel vertellen, bijvoorbeeld over iemands culturele achtergrond of jeugd. Het favoriete nummer van een van je ouders, je verzorger, je opa of oma, of iemand kan je dus veel zeggen.

De opdracht

Bekijk met de klas de video van Jiri. Vraag de klas: wat betekent muziek voor Jiri? Wat vertelt zijn muziek over hem? Laat enkele kinderen aan het woord.

In deze opdracht analyseren de leerlingen het favoriete nummer van hun (groot)ouders of verzorgers. Ze kiezen één lied uit. Ze beantwoorden de vragen op het printblad.

Wanneer de leerlingen klaar zijn met het printblad kun je klassikaal de volgende vragen bespreken: wat vinden ze van het nummer en waarom? Waarderen ze het nummer op een andere manier omdat het een favoriet nummer is van iemand die ze goed kennen? Laat enkele leerlingen aan het woord.

Deel met je collega’s
deel via Microsoft Teams