Voortplanting en weerkaatsing van licht
video

Voortplanting en weerkaatsing van licht

189
  • Delen
  • deel via Microsoft
    Teams

In deze video wordt ingegaan op het onderwerp weerkaatsing. Doordat de inhoud van de video deels een herhaling is van paragraaf 1.1, kan deze video een goede introductie van paragraaf 1.2 zijn.

Naast weerkaatsing komen verschillende soort lichtbundels, het ontstaan van schaduw, spiegelende en diffuse weerkaatsing en absorptie aan bod. Op een rustige en visuele manier legt een docente natuurkunde hier alles over uit.

Gebruik in de les

Leerdoel:

1) Je beschrijft enkele directe lichtbronnen met divergente, convergente of evenwijdige lichtbundels, en je beschrijft indirecte lichtbronnen met diffuse terugkaatsing.

2) Je beschrijft met een constructietekening beschrijven dat als licht van een uitgebreide lichtbron op een niet-transparant voorwerp valt, deze schaduw dezelfde vorm heeft en dat er een kern- en halfschaduw ontstaat

4) Je legt uit hoe je ziet welke kleur een voorwerp heeft.

Begrippen:

lichtstraal – schaduw – evenwijdige lichtbundel – divergente lichtbundel – convergente lichtbundel – halfschaduw – kernschaduw – zonsverduistering – lichtbron – weerkaatsen – absorberen

Vragen aan de klas:

- Wat zijn allemaal lichtbronnen?

- Hoe verplaatst licht zich?

- Welke verschillende soorten lichtbundels bestaan er?

- Noem voorbeelden van licht doorlatende/transparante stoffen.

- Hoe ontstaat een schaduw?

- Wat is het verschil tussen een halfschaduw en een kernschaduw?

- Wat is het verschil tussen een diffuse en spiegelende weerkaatsing?

- Beschrijf wat absorptie is

Varieer een keer!

Tip 1: Voorkennis uit het dagelijks leven.

Vraag aan jouw leerlingen of ze ooit een maans- of zonsverduistering hebben meegemaakt. Weten ze hoe deze ontstond?

Tip 2: Voorbeelden bestuderen.

Geef jouw leerlingen voorafgaand aan deze les de opdracht om voorwerpen met een diffuse en spiegelende weerkaatsing mee te nemen. Ga hier in de les mee aan de slag.