Licht en schaduw
video

Licht en schaduw

186
  • Delen
  • deel via Microsoft
    Teams

Docent Meneer van Bakel legt in deze video uit wat zien is. De leerlingen leren over diffuse weerkaatsing en wat het effect hiervan is op schaduw. Daarnaast leren ze over het verschil tussen zonlicht en licht van een lamp. Meneer van Bakel maakt gebruik van voorbeeldfilmpjes en tekeningen om zijn uitleg te ondersteunen.

Deze video duurt ongeveer 4 minuten en is volledig gebaseerd op de leerstof in het boek.

Leerdoel:

1) Je beschrijft enkele directe lichtbronnen met divergente, convergente of evenwijdige lichtbundels, en je beschrijft indirecte lichtbronnen met diffuse terugkaatsing.

2) Je beschrijft met een constructietekening beschrijven dat als licht van een uitgebreide lichtbron op een niet-transparant voorwerp valt, deze schaduw dezelfde vorm heeft en dat er een kern- en halfschaduw ontstaat

3) Je legt aan de hand van voorbeelden uit wat het verschil is tussen natuurlijke en kunstmatige lichtbronnen.

Begrippen:

lichtstraal – schaduw – lichtbundel – diffuse terugkaatsing – lichtbron – evenwijdige lichtbundel – vergrotingsfactor

Vragen aan de klas:

- Wat is zien?

- Wanneer is er sprake van diffuse terugkaatsing?

- Wat is een indirecte lichtbron?

- Wat is het verschil tussen zonlicht en licht van een lamp?

- Hoe komt het dat de schaduw bij het licht van een lamp groter wordt en bij zonlicht niet?

Varieer een keer!

Tip 1: Proef met natuurlijke en kunstmatige lichtbronnen.

Voer de proef die Meneer van Bakel in deze video doet (schaduw creëren met een stukje karton ter grootte van een baksteen) zelf uit of laat het jouw leerlingen uitvoeren, zodat ze aan den lijve kunnen ondervinden wat het verschil is tussen zonlicht en het licht van een lamp. Laat leerlingen van tevoren hun verwachtingen opstellen, gebaseerd op hun kennis over licht.

Tip 2: Spannende introductie.

Start de les op dezelfde manier als Mr van Bakel doet in deze video. Verduister het lokaal, steek een kaarsje aan en begin de les. Vraag aan de leerlingen wie de lichtbron is: de kaars of jouw gezicht? Leg aan de hand hiervan het begrip indirecte lichtbron en diffuse terugkaatsing uit. Daarna kun je de video samen met je leerlingen bekijken.

Tip 3: Strikvraag of experiment?

Stel jouw leerlingen voor de uitdaging om een lamp met convergerende lichtbundel te maken. Bestaat dat? En zo ja, wat gebeurt er met de schaduw van deze lichtbundel? Sta vooraf aan het experimentje stil bij de verwachtingen van leerlingen. Wat zijn hun hypotheses en waar baseren ze die op?