Hoe ontstaat een regenboog?
video

Hoe ontstaat een regenboog?

193

Een regenboog blijft een boeiend fenomeen. Maar hoe ontstaat een regenboog en wanneer is het regenbogenweer?

In dit filmpje van RTL Weer wordt door weervrouw Amara Onwuka op een visuele manier uitgelegd hoe een regenboog ontstaat. Met behulp van tekeningen legt ze de omzetting van licht via water naar kleur uit. Daarnaast heeft ze allerlei foto’s van verschillende soorten regenbogen, zoals een spectaculaire foto vanuit het vliegtuig waarbij je niet slechts een boog, maar een hele cirkel te zien krijgt!

Leerdoel:

1) Je licht met behulp van een tekening toe dat een regenboog ontstaat doordat wit licht wordt gebroken door regendruppels.

Begrippen:

regenboog – kleurenspectrum – lichtbron – weerkaatsen

Vragen aan de klas:

- Hoe ontstaat een regenboog?

- Wanneer is de beste tijd om een regenboog te zien?

- Waarom zijn er in de winter meer regenbogen dan in de zomer?

- Waarom kan je in de zomer alleen ’s ochtends regenbogen zien?

- Hoe kan het dat je vanuit de lucht een cirkel in plaats van een boog ziet?

- Hoe verhoudt de grootte van de regendruppels zich tot de breedte van de regenboog? Eventueel: waarom krijg je bij grove regendruppels een smallere regenboog en bij kleine druppels juist een bredere?

Varieer een keer!

Lestip 1: Voorkennis activeren.

Voordat je het filmpje laat zien, vraag je aan jouw leerlingen wanneer ze voor het laatst een regenboog hebben gezien en in welke (weers)omstandigheden dit was. Na het kijken van de video kom je hierop terug. Kunnen leerlingen nu verklaren waarom ze toen een regenboog zagen?

Lestip 2: Zelf ontdekken.

Door deze werkvorm voor het kijken van het filmpje in te zetten, laat je leerlingen ontdekkend leren. Je kunt je ook richten op toepassen van kennis door het filmpje te tonen voor je deze werkvorm inzet.

Laat jouw leerlingen in groepjes van 3 of 4 op zoek gaan naar een regenboog, een echte of in bijvoorbeeld een sproeier/fontein. Voordat ze op pad gaan, laat je ze in hun groep plekken bedenken waar ze een regenboog zouden kunnen vinden. Bij terugkomst geeft ieder groepje een kleine presentatie bij de foto die ze van deze regenboog hebben gemaakt, waarin ze vertellen hoe de regenboog is ontstaan en waarom ze op die plek zijn gaan zoeken.

Lestip 3: Tekenen en toepassen.

Vraag aan jouw leerlingen om een tekening te maken van hoe zonlicht via regen verandert in een regenboog.