Bronnen in huis
artikel

Bronnen in huis

343
  • Delen
  • deel via Microsoft
    Teams

Zonder dat je het weet, staat je huis vol historische bronnen. Met deze opdracht gaan leerlingen op zoek in huis en verzamelen zij de mooiste bronnen.

Leerdoel

  • Je legt uit dat het ontbreken van schriftelijke bronnen in de prehistorie van belang is voor onze kennis van deze tijd

De werkvorm

Geef leerlingen de opdracht aan hun (groot)ouders te vragen welke historische bronnen zij bezitten. Benoem kort de soorten: geschreven bronnen - ongeschreven bronnen - primaire bronnen - secundaire bronnen. De leerlingen maken een collage met foto´s of tekeningen van de bronnen en beschrijven hierop de bron in enkele woorden. Daarnaast geven ze aan wat voor bron het is: geschreven bronnen - ongeschreven bronnen - primaire bronnen - secundaire bronnen. Vraag elke leerling minimaal tien onderling verschillende bronnen te verzamelen in de collage. Bespreek aan de hand van een aantal collages het belang van bronnen.

leerdoelen

  • V.2.2. Bron en vraagstelling