Vaknieuws nieuws & meer
artikel ThiemeMeulenhoff

Zwart in Rembrandts tijd

30/04/2021 5m

Het Rembrandthuis heeft een serie portretten en schetsen van zwarte mensen uit de tijd van Rembrandt. Dit waren geen totslaafgemaakten, maar vrije zwarte mensen die in de Republiek of in Europa woonden en door schilders als onderwerp werden gebruikt.

De opdracht

Bekijk de video. Hierin komt naar voren dat in sommige gevallen het persoon fictief is en niemand model heeft gezeten voor het portret. Sommige zwarte mensen zijn geschilderd als fictieve en Bijbelse personen, bijvoorbeeld als koning. Andere portretten lijken meer waarheidsgetrouw. Die mensen lijken afgebeeld in hun eigen kleding of naar hun eigen status. De kunsthistorici in de video hebben het ook over de blikken van de geschilderde mensen. De ene kijkt je krachtig aan, terwijl de andere een verlegen blik heeft. Laat de leerlingen twee foto’s van zichzelf maken (of van elkaar). Een foto laat de leerling zien zoals ze gezien willen worden. Dus een foto waarop ze afgebeeld zijn zoals ze graag willen overkomen op anderen. Op de andere foto zijn ze te zien zoals de ze denken dat anderen hen zien. Dus met welke vooroordelen ze te maken krijgen.

Ze denken daarbij na over de kleding die ze aan hebben, over de omgeving waarin ze gefotografeerd worden en over hoe ze kijken. Laat de leerlingen vervolgens praten over de foto’s. Liggen de twee portretten ver uit elkaar? Vinden ze het belangrijk dat andere mensen een goed beeld van ze hebben? Moet dat beeld heel dicht in de realiteit liggen of mag het ook beïnvloed worden door andere dingen? Laten portretten eigenlijk wel het echte leven zien?

Tip

De leerlingen hoeven op de foto niet te lijken op wie ze in het dagelijks leven zijn. Ze kunnen zich juist laten afbeelden door hoe ze gezien willen worden. Bijvoorbeeld: een verlegen leerling wil zich laten fotograferen als een leider.

Tip

Laat de leerlingen vooraf opschrijven hoe ze afgebeeld willen worden. Zo wordt het geen spontane foto maar is er nagedacht over het geheel.

Deel met je collega’s
deel via Microsoft Teams