Vaknieuws nieuws & meer
artikel ThiemeMeulenhoff

Tula

30/04/2021 5m

Toussaint Louverture was een onafhankelijkheidsstrijder van Haïti. In de Caraïben was het Franse eiland Saint-Domingue, het hedendaagse Haiti, het eerste land waar, in navolging van de Franse Revolutie, lokale vrijheidsstrijders het land onafhankelijk én vrij van slavernij verklaarden. Dat voorbeeld wilde Tula, die gedwongen op plantage Knip werkte, in 1795 te volgen. Nederland viel namelijk vanaf dat jaar onder Frans bewind. De opstand, waar zeker tweeduizend tot slaaf gemaakte mensen aan meededen, mislukte en Tula werd op gruwelijke manier ter dood gebracht. Tegenwoordig wordt Tula gezien als een held die streed voor de vrijheid. In Nederland is nog geen monument voor hem. Leerlingen gaan hiervoor een ontwerp maken.

De opdracht

Bekijk met de leerlingen de video. Tula wordt op Curaçao als een echte held gezien. Er staat daar ook een monument voor hem. In Nederland is er nog geen monument voor Tula. In de video wordt duidelijk dat Tula opkwam voor de mensenrechten.

Laat de leerlingen een monument ontwerpen voor Tula, dat ergens in Nederland moet komen. Ze ontwerpen tekenen een monument en maken ook een bordje met de tekst die bij het monument moet komen te staan.

Tips

  • De leerlingen kunnen op verschillende manieren het monument ontwerpen. Ze kunnen het bijvoorbeeld tekenen of een collage maken.

  • Laat de leerlingen van te voren een aantal monumenten op internet opzoeken. Welke vinden ze het best?

Vragen voor de leerlingen om in hun ontwerp van het monument mee te nemen

  • Waarom moet er een monument komen voor Tula? Hoe zie je dat terug in het monument?

  • Wie moeten er naar het monument kijken?

  • Zijn dat mensen die zijn verhaal kennen, of juist mensen die nog niets over hem weten?

  • Waar komt het monument te staan? Niet alleen welke plek, maar ook hoe ziet de omgeving eruit? Bijvoorbeeld in de duinen of op een groot plein?

  • Wat wordt het formaat van het monument? Wordt het heel groot? Of juist kleiner?

  • Van welk materiaal wil je je monument maken? - Welke tekst komt er op het bordje te staan?

Deel met je collega’s
deel via Microsoft Teams