Vaknieuws nieuws & meer
artikel ThiemeMeulenhoff

Nieuw in een land

03/03/2022 30m

Jiri is van Molukse afkomst. Zijn opa kwam op zeventienjarige leeftijd naar Nederland. Dat ging niet zonder obstakels: hij kwam in meerdere kampen terecht en heeft zelf een nieuw leven in Nederland moeten opbouwen. Een leven waarin hij steeds de hoop had om terug te keren naar zijn thuisland, maar dat is nooit gebeurd. Jiri draagt de geschiedenis van zijn opa en andere Molukkers met zich mee.

De opdracht

Bekijk samen met de klas de video van Jiri. Verdeel de klas in groepjes. De leerlingen bespreken daarna de volgende vragen. Laat de groepjes onderling overleggen en hun bevindingen terugkoppelen naar de groep.

Bespreek het printblad met de klas als alle leerlingen het hebben ingevuld. Sluit de les af met de volgende vragen:

  1. Leg de leerlingen de volgende stelling voor. Als ze het met de stelling eens zijn, staan ze op. Zijn ze het oneens, dan blijven ze zitten. De stelling luidt: ‘Wat je ouders en grootouders meemaken, vormt je als persoon’. Vraag enkele leerlingen hun antwoord te onderbouwen met een voorbeeld uit hun eigen familie.

  2. Bespreek deze vraag klassikaal: Oordeel jij snel over anderen zonder ze te kennen? Had je een vooroordeel over Jiri? Was dit terecht? Hebben anderen weleens een vooroordeel over jou? Hoe voelt dat?

  3. Vraag de leerlingen: wat neem je mee uit de video van Jiri?

Deel met je collega’s
deel via Microsoft Teams