Vaknieuws nieuws & meer
artikel ThiemeMeulenhoff

Indisch, Indonesisch, Indo?

03/03/2022 30m

Weten de leerlingen waar hun roots liggen? Of hoe de stamboom van hun familie eruitziet? Misschien liggen hun wortels in hun eigen dorp, of ergens anders in Nederland of elders in de wereld. Veel Nederlanders hebben banden met Nederlands-Indië en Indonesië. De kans is groot dat leerlingen, zonder dat ze het misschien weten, dat zelf ook hebben of iemand kennen die dat heeft.

De opdracht

Bekijk aan het begin van de les samen met de klas de video over Romée en Myrthe. Laat de leerlingen op de video reageren. Herkennen ze iets in het verhaal van Romée en Myrthe? Wat weten ze hier al over?

De leerlingen bekijken daarna een video die verschillende termen rond de Nederlands-Indische geschiedenis uitlegt. Want wie, wat, waar is Indisch eigenlijk? Vraag de leerlingen goed op te letten, na de video duiken ze iets dieper in het onderwerp. Bekijk samen met de klas de video.

Laat de leerlingen daarna in groepjes het printblad invullen.

Antwoorden bij vraag 1, 3 en 4

1. Indisch is alles wat uit de voormalige kolonie Nederlands-Indië komt. Iemand die Indisch is, komt dus niet uit India. ‘Indonesisch’ zijn mensen die uit het huidige Indonesië komen, bijvoorbeeld uit Java, Sumatra of Bali.

3. Nederlanders trokken naar de Indische archipel, omdat het rijk was aan onder andere grondstoffen, specerijen en landbouwproducten. Nederland veroverde steeds meer gebieden, en de Indonesische eilanden werden Nederlands-Indië genoemd. Indonesië wilde echter onafhankelijk zijn van Nederland en riep in 1945 de Republiek Indonesië uit. Pas in 1949 draagt Nederland officieel de macht overdraagt aan Indonesië.

4. Indo-Chinezen en Indo-Afrikanen.

Deel met je collega’s
deel via Microsoft Teams