Vaknieuws nieuws & meer
video Over Feniks LRN-line

Geschiedenis met Lubach en Fresku

15/06/2020 5m

Bekijk de video van Arjen Lubach hier.

Leerdoel

  • Je herkent de betekenis van historische gebeurtenissen, verschijnselen en ontwikkelingen voor het heden.

  • Je houdt er bij het betekenis geven aan heden en verleden rekening mee dat gedrag en ideeën van mensen door tijd, situatie en achtergrond worden bepaald.

Vragen aan de klas

  1. Welke gebeurtenissen en belangrijke personen uit de geschiedenis herken je in de canon?

  2. Wat wordt er bedoeld met 'zwarte bladzijden van de geschiedenis'? Wanneer is iets een zwarte bladzijde volgens jou?

  3. Welke zwarte bladzijden komen er in de canon aan bod?

  4. Waarover gaat de discussie die Arjen en Fresku voeren? Welke argumenten hebben zij?

  5. Mag je trots zijn op de Nederlandse geschiedenis? Waarom wel/niet?

Actieve werkvormen

Lestip 1: Luister(tijd)lijn

Laat leerlingen tijdens een tweede keer luisteren de onderwerpen, gebeurtenissen en belangrijke personen uit de geschiedenis die ze herkennen in de canon opschrijven. Hiervan maken ze een tijdlijn met eventueel extra informatie of beeld. Daarna kun je met leerlingen bespreken: waarom zou Arjen Lubach deze onderwerpen hebben uitgekozen?

Lestip 2: Adviesrapport

Maak kleine groepen. Leerlingen denken binnen hun groep na over de centrale vraag: 'hoe moet je met de zwarte bladzijden van de geschiedenis omgaan, en hoe kun je het verleden op een goede manier afsluiten?'. Je kunt deze vraag ook specifieker op een onderwerp richten, bijvoorbeeld het slavernijverleden. De groepen doen met een aantal aanbevelingen verslag van hun gesprek.

Deel met je collega’s
deel via Microsoft Teams