Vaknieuws nieuws & meer
artikel ThiemeMeulenhoff

Drie generaties

03/03/2022 30m

In de jaren vijftig haalde Nederland duizenden Molukkers naar Nederland. Zij zaten bij het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en voor hen was het niet meer veilig in Indonesië. Jiri vertelt over de geschiedenis van zijn opa: geboren op de Molukken, geïnterneerd in de Tweede Wereldoorlog en daarna naar Nederland gekomen.

De opdracht

Bekijk eerst met de klas de video van Jiri.

De geschiedenis van Nederland en de Molukken is lang. Het gebied dat we de Molukken noemen, was rijk aan specerijen. In de zeventiende eeuw veroverde Nederland daarom een groot deel van de eilanden die de Molukken vormen. Tijdens de bezetting van Nederlands-Indië in de Tweede Wereldoorlog werden ook soldaten van het KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger) in interneringskampen gezet. Na het einde van de Tweede Wereldoorlog vochten veel Molukkers in het KNIL mee tegen de Indonesische nationalisten. In 1949 stemde Nederland in met de onafhankelijkheid van Indonesië. Het KNIL werd opgeheven en een deel van de Molukse KNIL-soldaten werd voor hun veiligheid naar Nederland gebracht. Hun gezinnen gingen met ze mee. Bij aankomst in Nederland werden alle Molukse soldaten ontslagen. Hun verblijf hier zou tijdelijk zijn, maar de Nederlandse regering wilde de nieuwe Indonesische regering niet te veel dwarszitten, daardoor werd hun verblijf permanent. Jiri is een derde generatie Molukker. In de video vertelt hij kort over de geschiedenis van zijn familie.

Druk de printbladen af. Laat ze leerlingen de kaartjes uitknippen. Ze gaan in groepjes het verhaal van Jiri’s familie langs de tijdlijn op het printblad leggen. Bespreek daarna met de klas de juiste volgorde. Zaten ze ongeveer goed?

Antwoorden kaartjes op tijdlijn:

1940 - Nederland wordt bezet door Duitsland. Nederlands-Indië is nog vrij.

1942 - De opa van Jiri wordt gevangengezet in een interneringskamp.

1951 - De opa van Jiri komt met zijn familie aan in Nederland op de boot de Asterias.

1968 - De familie van Jiri verhuist van een woonoord naar een Molukse wijk in Venlo.

Deel met je collega’s
deel via Microsoft Teams