Vaknieuws nieuws & meer
artikel ThiemeMeulenhoff

Dit ben ik

03/03/2022 45m

Romée en Myrthe zijn samen Guave begonnen. Ze wilden hun eigen culturele identiteit uitdragen en gingen op zoek naar de beste manier om dit te doen. Ze maken nu batik fashion en verkopen dat. Elke cultuur heeft volgens hen iets moois en waardevols, iets waar je trots op mag zijn. Ook de leerlingen in de klas hebben hun eigen culturele identiteit, dat gaan ze in deze opdracht laten zien.

De opdracht

Bekijk samen met de klas de video over Romée en Myrthe. Romée en Myrthe spreken over culturele identiteit. Vraag de klas: wat betekent dat? Wat is jullie identiteit? Op wat voor manier draag je je eigen identiteit uit? (Antwoord: identiteit bestaat uit een aantal kenmerkende aspecten van een groep of cultuur, waarmee individuen zich identificeren. Denk aan taal, tradities, gebruiken, waar je vandaan komt of waarden en normen. Identiteit hoeft niet alleen om je afkomst te gaan, het kan ook gaan om wie jij bent.)

Romée en Myrthe dragen met batik hun culturele identiteit uit. Wat vinden de leerlingen ervan? Kunnen ze een voorbeeld noemen van een kledingmerk dat dit ook doet? (Daily Paper is een bekend Nederlands merk dat zijn Afrikaanse identiteit in kleding laten terugkomen.) Hebben ze zelf kleding of kleuren die ze verbinden met hun identiteit?

Deel het printblad met daarop het T-shirt uit. De leerlingen ontwerpen een T-shirt waarin ze hun eigen identiteit naar voren laten komen. Ze mogen tekenen, schilderen, knippen en plakken, zolang het maar een beeld geeft van wie zij zijn. Het is ook de bedoeling dat ze een motief gebruiken, dus een herhaling van een beeld of woord dat meerdere keren terugkomt in hun ontwerp. Geef de leerlingen hier twintig minuten de tijd voor. Laat de leerlingen daarna hun ontwerp aan elkaar presenteren. Laat de leerlingen elkaar feedback geven.

Daarna kun je klassikaal terugkijken met de klas. Wat hebben de leerlingen gemaakt? Wat zie je hierop terug? Hoe vonden de leerlingen het om hierover na te denken? Konden ze zich makkelijk ergens mee identificeren of moesten ze er lang over nadenken? Zitten er grote verschillen tussen de ontwerpen van de leerlingen?

Deel met je collega’s
deel via Microsoft Teams