Vaknieuws nieuws & meer
artikel ThiemeMeulenhoff

De jongen met de mantel

30/04/2021 5m

Op het schilderij Schutters van wijk VIII in Amsterdam door Bartholomeus van der Helst (de titel is eigenlijk nog veel langer) staan meerdere schutters afgebeeld. Het imposante schilderij van meer dan zeven meter breed staat vol rijk geklede mannen. In het midden staat een zwarte jongen met een rode mantel in zijn armen. Een zwarte bediende was statusverhogend in rijke milieus. Wie deze jongen was en hoe hij in Amsterdam terechtkwam is vooralsnog niet bekend. Hij staat in de schaduw van een van de schutters. In deze opdracht gaan leerlingen zich inleven in deze jongen.

De opdracht

De jongen stond natuurlijk altijd al op het schilderij, maar werd nooit bij naam genoemd. Van alle 27 mannen weten we de naam, ook het kind helemaal links op het schilderij. In de video wordt gesproken over een eurocentrisch perspectief. Hiermee wordt bedoeld het benadrukken van een Europees perspectief en van Europese ideeën. Vanuit een eurocentrisch perspectief deed het er lang niet toe wie de jongen met de mantel was. Mensen vonden het waarschijnlijk niet belangrijk om te weten. Dat is de reden dat we ook nu nog verder niets weten over deze jongen.

Bekijk de video met de leerlingen. Laat de leerlingen vervolgens in tweetallen een interview voorbereiden. Ze doen alsof ze de jongen met de mantel gaan interviewen. Ze schrijven vragen op en bedenken ook vervolgvragen. Wat moeten ze vragen om te weten te komen wie de jongen is? Daarna bedenken ze wat de jongen zou hebben kunnen geantwoord. Ze proberen zich dan in te leven in de jongen. Wat zou zijn perspectief zijn, hoe zou hij zich voelen in Amsterdam?

Tips voor het interview

  • Wijs de leerlingen op het gebruik van open én gesloten vragen.

  • Laat de leerlingen ook vragen naar het schilderij, dus waarom staat hij op een schilderij uit Amsterdam?

Voorbeelden van vragen

  • Hoe oud ben je?

  • Waar kom je vandaan?

  • Ken je de schutters waarmee je op het schilderij staat?

  • Wat vind je van Amsterdam?

  • Werkte je voor iemand op het schuttersstuk?

  • Welke taal of talen spreek je?

Deel met je collega’s
deel via Microsoft Teams