Vaknieuws nieuws & meer
artikel ThiemeMeulenhoff

Een goede bron?

06/05/2022 30m

Welke informatie geeft het schilderij De Vaandeldrager ons? Wat kunnen we van het schilderij leren over geschiedenis of over schilderkunst? Leerlingen onderzoeken welke waarde het schilderij heeft als historische bron.

Bekijk met de klas de video. Verdeel de klas daarna in groepjes. Ze vullen met hun groepje het werkblad in. De Vaandeldrager is een schilderij. Een schilderij is een historische bron, die je informatie kan geven over het verleden. Maar welke informatie? Daar gaan leerlingen zelf achter komen. Ze verzamelen eerst zo veel mogelijk informatie over het schilderij. Daarna bedenken ze op welke manier het schilderij bruikbaar is als bron. Gebruik de laatste 5 minuten om het werkblad klassikaal te bespreken. Waren de groepjes het met elkaar eens? Wat waren de verschillen?

Deel met je collega’s
deel via Microsoft Teams