Ministerie van Propaganda (3): Propaganda maken
artikel

Ministerie van Propaganda (3): Propaganda maken

75
 • Delen
 • deel via Microsoft
  Teams

Welkom bij het Ministerie van Propaganda! Deze opdracht gaat over het creëren van propaganda in verschillende tijdvakken. In plaats van dat de leerlingen alleen naar propaganda kijken, gaan ze dit nu zelf maken! Met deze opdracht kunnen de leerlingen hun creatieve kant laten zien en toch stofinhoudelijk bezig zijn. Je moet immers weten hoe propaganda in elkaar zit, voordat je het kunt inzetten.

Op deze leskaart vind je de instructies voor les 3/3: Zelf propaganda maken. In deze les maken leerlingen het eindproduct.

Leerdoelen

Aan het einde van de opdracht:

 1. Je kunt aan de hand van een gekozen gebeurtenis/thema propaganda zoeken;

 2. Je kunt minimaal twee propagandatechnieken uitleggen en aantonen dat deze gebruikt is in het propagandaproduct;

 3. Je kunt aan de hand van foto- of videobewerking een propagandaproduct maken;

 4. Je kunt de gemaakte keuzes verantwoorden.

Les 3: Zelf propaganda maken

Leerlingen gaan in deze les in groepjes een propagandaposter of – film maken. Ze hebben de mogelijkheid zelf foto’s te schieten of zelf te filmen. De leerlingen schrijven een verantwoording met hierin de gemaakte keuzes, de gekozen propagandatechniek met uitwerking plus een korte reflectie. Voorafgaand aan deze les hebben leerlingen les 1 en les 2 gedaan, en hebben ze in groepen een brainstorm gedaan (zie docentenhandleiding).

Leerlingen werken in een computerlokaal. Er is ongeveer 3 uuur nodig om het maken en reflecteren af te ronden. Wat heb je nodig?

 • Open hier de gedetailleerde docentenhandleiding voor les 3 (de propaganda-maakles). Hierin vind je: het lesplan, beoordelingsformulieren, stencils, extra materiaal, tips voor de begeleiding, aanvullende informatie over propaganda. Dit document bevat dus alles wat je nodig hebt om deze les te doen.

 • De powerpoint met uitleg over de opdracht aan de leerlingen.

 • Extra: in dit overzicht vind je de kernbegrippen per tijdvak.

Ministerie van Propaganda

De Ministerie van Propaganda opdracht bestaat uit drie lessen die op elkaar volgen:

 1. Leren wat propaganda is

 2. Leren hoe je foto/video bewerkt in Camtasia Studio of Adobe Photoshop

 3. Zelf propaganda maken.

Bekijk hier de DA-modellen voor elk van de drie lessen. Je ziet zo in een oogopslag hoe de lessen zijn opgebouwd, wat er aan bod komt en hoe ze op elkaar volgen. Samen vormen de drie lessen een compleet geheel. Maar je kunt er ook voor kiezen om alleen een stukje te doen, zoals alleen de introductieles over propaganda.

Propaganda gemaakt?

Tof! We vinden het leuk als jij of jouw leerlingen het resultaat met ons delen. Stuur ons een foto of filmpje via social media!

Deze opdracht is ontworpen en ontwikkeld door Nienke Spanjer en Jasper Schaap, geschiedenisdocenten in spe. Voor het vak Vakdidactiek maakten zij deze opdracht.

leerdoelen

 • V.2.2. Bron en vraagstelling