Oorlog in Joegoslavie: Rechtdoen
artikel

Oorlog in Joegoslavie: Rechtdoen

73
 • Delen
 • deel via Microsoft
  Teams

In deze lessenreeks van 4 lestips wordt de Joegoslavische oorlog behandeld. Deze lestip gaat over het Joegoslaviëtribunaal. Lees de tekst Joegoslaviëtribunaal sluit, erfenis ligt nu weer op de Balkan. In dit artikel van NOS wordt teruggeblikt op het naoorlogse tribunaal en het noodzakelijke vervolg nadat het tribunaal ophield te bestaan.

Leerdoelen

 • Je kunt voorbeelden geven van hoe de oorlog in Joegoslavië en de val van Srebrenica worden beleefd

Vragen aan de klas

 1. Wat was het doel van het tribunaal?

 2. Op basis daarvan deed het tribunaal uitspraken?

 3. Wat bemoeilijkte het werk van het tribunaal?

 4. In hoeverre was het tribunaal succesvol?

 5. Waarom stopte het tribunaal?

 6. Verklaar de titel van de tekst.

Actieve werkvormen

Lestip 1: Tribunaal

Laat de leerlingen onderzoeken hoe na de Tweede wereldoorlog werd rechtgesproken. Geef de leerlingen de opdracht te bepalen in hoeverre na die oorlog een vergelijkbaar tribunaal totstandkwam, waar het was gevestigd, hoe het tribunaal te werk ging en hoe lang het werkzaam was.

leerdoelen

 • V.2.1. Standplaatsgebondenheid