Oorlog in Joegoslavië: Nederland
video

Oorlog in Joegoslavië: Nederland

527
 • Delen
 • deel via Microsoft
  Teams

In deze lessenreeks van 4 lestips wordt de Joegoslavische oorlog behandeld. Deze lestip gaat over Dutchbat in Srebrenica. Bekijk de video Dutchbat in Srebrenica: wat gebeurde er? In deze video van NOS op 3 leer je de belangrijkste feiten over de zogenaamde ´val van Srebrenica´.

Leerdoelen

 • Je kunt voorbeelden geven van hoe de oorlog in Joegoslavië en de val van Srebrenica worden beleefd

Vragen aan de klas

 1. Wat is een enclave?

 2. Wat was het doel van de VN in Srebrenica?

 3. Wat bedoelen we met ´de val´ van de enclave?

 4. Wie verzamelden zich rond de compound van Dutchbat en waarom?

 5. Welke vragen over deze enclave werden na de oorlog in Joegoslavië onderzocht?

 6. Waarom is een schuldvraag bij Srebrenica omstreden?

Actieve werkvormen

Lestip 1: Onderzoek ¨feiten¨

Laat de leerlingen onderzoeken hoe is geprobeerd de geschiedenis van de val van de enclave te reconstrueren. Laat hen in groepen van 2-4 leerlingen een bron te selecteren en de 5w1h-vragen (wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe) beantwoorden. Maak vóór de klassikale bespreking nieuwe gemengde groepen en geef die de opdracht om de gevonden antwoorden met elkaar te vergelijken. Bespreek tot slot klassikaal de vragen die voor betrokkenen en onderzoekers nog (onvoldoende) beantwoord zijn.

Lestip 2: Onderzoek ¨herdenken¨

Laat de leerlingen onderzoeken hoe we deze geschiedenis in Nederland herdenken. Laat hen in groepen van 2-4 leerlingen een bron te selecteren en de 5w1h-vragen (wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe) beantwoorden. Maak vóór de klassikale bespreking nieuwe gemengde groepen en geef die de opdracht om de gevonden antwoorden met elkaar te vergelijken.

Bespreek tot slot de vraag hoe Nederland het beste kan omgaan met de gevoeligheid van deze geschiedenis.

leerdoelen

 • V.2.1. Standplaatsgebondenheid