Overstroming Noordwaard door storm Ciara
video

Overstroming Noordwaard door storm Ciara

1.45k
  • Begrippen: Noordwaard - animatie - ruimte voor de rivier

Een primeur! Op maandagmiddag 10 februari 2020 stroomde de Noordwaard voor het eerst onder. Nog niet eerder sinds de ontpoldering van de Noordwaard kwam de waterstand van de Nieuwe Merwede boven de 2 meter en liep de dijk over. In deze video kan je zien hoe dat er maandag aan toe ging.

In de animatie bovenaan deze leskaart wordt uitgelegd waarom de Noordwaard is aangelegd en wat er gebeurd bij een overstroming. Via de knop 'open' kan je een nieuwsbericht lezen voor meer informatie over de situatie op 10 februari 2020.

Leerdoel

  • Je beschrijft de gevolgen van het menselijk ingrijpen in de Nederlandse watersituatie en oplossingen.

Vragen aan de klas

  • Waarom stond het water op die middag zo hoog?

  • Wat zijn de gevolgen van een overstroming voor de dieren en het ecosysteem in de Noordwaard?

  • Waarom laat men de Noordwaard onderstromen?

  • Hoe hoog moet het water in de Nieuwe Merwede staan voordat de Noordwaard onderstroomt?

  • Wat is er gebeurd met de mensen die in de Noordwaard woonden?