Wat ligt recht tegenover Perth?
artikel

Wat ligt recht tegenover Perth?

138
  • Delen
  • deel via Microsoft
    Teams
  • Begrippen: aardbol - Australië - globe

Wat ligt er recht tegenover Perth? Het lijkt een simpele vraag met een simpel antwoord. Het meest voor de hand liggende antwoord is een stad in Zuid-Afrika, maar dat het antwoord eigenlijk niet zo simpel is bewijst de bovenstaande .gif-afbeelding.

Leerdoelen

  • Je bepaalt welke informatie nodig is voor het beantwoorden van een vraag.

  • Je verwerkt de gevonden informatie, aan de hand van aanwijzingen, tot een antwoord op de vraag.

Vragen aan de klas

  1. Gebruik uit de atlas een overzichtskaart van de wereld. Wat ligt er recht tegenover Perth?

  2. Waarom is je antwoord wel East London/Zuid-Afrika, maar niet Mogadishu (Somalië, op de kaart ook een rechte lijn vanaf Perth over zee, maar in noordwestelijke richting)?

  3. Geef aan dat New York vanaf Perth over zee in één rechte lijn te bereiken is. Hoe is dit mogelijk? (illustreer met behulp van de .gif-afbeelding op de website).

Actieve werkvormen

Lestip 1: Doe het zelf!

Laat leerlingen met een globe zelf ‘rechte’ lijnen trekken over de aarde om andere onwaarschijnlijke ‘overburen’ te vinden.