Vaknieuws nieuws & meer
artikel Over De Geo LRN-line

Waarom die Russische invasie?

17/11/2023 30m

Begrippen: conflict - etniciteit - geopolitiek - Oekraïne - Rusland

Op 24 februari 2022 besloot de Russische president Poetin tot een militaire invasie van het soevereine buurland Oekraïne. Sindsdien is oorlog terug in Europa. Na ruim anderhalf jaar zijn er vele duizenden doden aan beide zijden te betreuren en is een aantal Oekraïense steden zo goed als ontvolkt of zelfs gedeeltelijk weggevaagd. In Rusland vertrekken groepen jongeren uit eigen land om de dienstplicht te ontvluchten. Het beeld dat een oorlog geen winnaars kent, wordt helaas wederom bevestigd. Die uitkomst staat vast, maar waarom begon Rusland aan deze militaire invasie? Jouw leerlingen proberen dit met behulp van de actualiteiten en de atlas te achterhalen.

Leerdoelen

 • Je waardeert mondiale kwesties vanuit verschillende dimensies (sociaaleconomisch, cultureel, natuur, politiek).

 • Je benoemt criteria voor regionale identiteit.

Opdracht

De Russische invasie volgt na acht jaren van sluimerend conflict in het oosten van Oekraïne (Donbas). In 2014 annexeerde Rusland de Krim en begon het pro-Russische separatisten in de Donbas-regio (inclusief Loehansk en Donetsk) te steunen. Waarom Rusland in 2022 besluit om over te gaan op een militaire invasie van Oekraïne, onderzoek je met deze opdracht. Je mag bij deze opdracht de atlas gebruiken.

 1. Wat betekent het wanneer er wordt gesproken van Oekraïne als ‘soeverein land’ en de ‘Russische invasie’?

 2. Zoek en lees (op internet) minstens drie nieuwsartikelen die in gaan op het Russische besluit om tot een invasie over te gaan.

 3. Bekijk de video die hoort bij deze opdracht.

 4. Wat betekent het wanneer er in een regio sprake is van separatisme?

 5. Geef vanuit de sociaal-culturele dimensie een reden waarom er in de Donbas-regio onder een deel van de bevolking sprake is van separatistische sentimenten. Onderbouw je antwoord met een atlaskaart.

 6. Illustreer met een citaat van Poetin uit de video op welke manier hij de door jou genoemde reden (vraag 5) als argument gebruikt om de invasie van Oekraïne te rechtvaardigen.

 7. De sociaal-culturele context speelde ook een rol bij de Russische annexatie van de Krim in 2014. Toch zullen de voornaamste Russische argumenten voor de annexatie van de Krim en de invasie van Oekraïne vanuit een andere geografische dimensie worden aangevoerd. Welke dimensie is dit?

 8. Wat is het belangrijkste argument voor de Russische invasie van Oekraïne dat vanuit deze dimensie (vraag 7) in de video wordt gegeven? (Hint: dit gold ook tijdens de Russische invasie van Georgië in 2008).

 9. Met welk begrip wordt het gebruik van het strategisch belang van de geografische locatie van een gebied in machtsverhoudingen ook wel aangeduid?

 10. Naast de al genoemde reden (vraag 8), waarin de geografische locatie van Oekraïne een rol speelt, levert eventuele Russische controle over Oekraïne nog verder strategisch voordeel op voor Rusland. Dit bleek ook al tijdens de annexatie van de Krim in 2014. Leg dit uit met behulp van de atlas.

 11. Tijdens de Russische invasie van Oekraïne is Belarus (vroeger: Wit-Rusland) een belangrijke strategische bondgenoot van Rusland gebleken. Leg uit hoe Belarus van strategisch belang is tijdens de Russische invasie.

 12. Beredeneer op basis van je bovenstaande antwoorden wat het mogelijke doel zal zijn van de Russische invasie van Oekraïne.

  De Russische invasie is tot op heden een mislukking gebleken. Het Russische leger verliest continu grondgebied en manschappen aan het veel kleinere, door het westen gesteunde, Oekraïense leger. Maar toch blijkt de Russische aanwezigheid in het oosten en zuiden van Oekraïne hardnekkig.

 13. Zoek en lees (op internet) minstens drie nieuwsartikelen die een samenvatting geven van het verloop van het conflict sinds februari 2022.

 14. Beredeneer vanuit geografisch perspectief waarom het Russische leger zich juist moeilijk uit het oosten en zuiden van Oekraïne laat verdrijven.

 15. Beredeneer dit eveneens vanuit de sociaal-culturele en politieke dimensies.

 16. Leg uit waarom het voor Rusland waarschijnlijk een grotere uitdaging is dan voor Oekraïne om het gewapende conflict in het oosten en zuiden van Oekraïne voort te blijven zetten.

 17. Probeer op basis van de door jou gevonden nieuwsartikelen de situatie in het oosten en zuiden van Oekraïne over twee of drie jaar te voorspellen.

Download hier het antwoordbestand.

Deel met je collega’s
deel via Microsoft Teams