Vaknieuws nieuws & meer
artikel Over De Geo LRN-line

Waarom die Russische invasie?

16/03/2022 30m

Begrippen: conflict - etniciteit - geopolitiek - Oekraïne - Rusland

Op 24 februari besloot de Russische president Poetin tot een militaire invasie van het soevereine buurland Oekraïne. De oorlog is terug in Europa. Vanzelfsprekend leidt de oorlog tot droevige taferelen, vooral in belegerde Oekraïense steden en op wegen naar en aan de grens tussen Oekraïne en buurlanden als Polen en Slowakije, waar honderdduizenden Oekraïense burgers naar toe vluchten. Het beeld dat een oorlog geen winnaars kent, wordt helaas wederom bevestigd. Die uitkomst staat vast, maar wat was voor Rusland de reden om een begin te maken aan deze militaire strijd? Jouw leerlingen proberen dit met behulp van de actualiteiten en de atlas te achterhalen.

Leerdoelen

 • Je waardeert mondiale kwesties vanuit verschillende dimensies (sociaaleconomisch, cultureel, natuur, politiek).

 • Je benoemt criteria voor regionale identiteit.

Opdracht

De Russische invasie volgt na acht jaren van sluimerend conflict in het oosten van Oekraïne (Donbas). In 2014 annexeerde Rusland de Krim en begon het pro-Russische separatisten in de Donbas-regio (inclusief Loehansk en Donetsk) te steunen. Waarom Rusland in 2022 besluit om over te gaan op een militaire invasie van Oekraïne, onderzoek je met deze opdracht. Je mag bij deze opdracht de atlas gebruiken.

 1. Wat betekent het wanneer er wordt gesproken van Oekraïne als ‘soeverein land’ en de ‘Russische invasie’?

 2. Zoek en lees (op internet) minstens drie nieuwsartikelen die in gaan op het Russische besluit om tot een invasie over te gaan.

 3. Bekijk de video die hoort bij deze opdracht.

 4. Wat betekent het wanneer er in een regio sprake is van separatisme?

 5. Geef vanuit de sociaal-culturele dimensie een reden waarom er in de Donbas-regio onder een deel van de bevolking sprake is van separatistische sentimenten. Onderbouw je antwoord met een atlaskaart.

 6. Illustreer met een citaat van Poetin uit de video op welke manier hij de door jou genoemde reden (vraag 5) als argument gebruikt om de invasie van Oekraïne te rechtvaardigen.

 7. De sociaal-culturele context speelde ook een rol bij de Russische annexatie van de Krim in 2014. Toch zullen de voornaamste Russische argumenten voor de annexatie van de Krim en de invasie van Oekraïne vanuit een andere geografische dimensie worden aangevoerd. Welke dimensie is dit?

 8. Wat is het belangrijkste argument voor de Russische invasie van Oekraïne dat vanuit deze dimensie (vraag 7) in de video wordt gegeven? (Hint: dit gold ook tijdens de Russische invasie van Georgië in 2008).

 9. Met welk begrip wordt het gebruik van het strategisch belang van de geografische locatie van een gebied in machtsverhoudingen ook wel aangeduid?

 10. Naast de al genoemde reden (vraag 8), waarin de geografische locatie van Oekraïne een rol speelt, levert eventuele Russische controle over Oekraïne nog verder strategisch voordeel op voor Rusland. Dit bleek ook al tijdens de annexatie van de Krim in 2014. Leg dit uit met behulp van de atlas.

 11. Tijdens de Russische invasie van Oekraïne is Belarus (vroeger: Wit-Rusland) een belangrijke strategische bondgenoot van Rusland gebleken. Leg uit hoe Belarus van strategisch belang is tijdens de Russische invasie.

 12. Beredeneer op basis van je bovenstaande antwoorden wat het mogelijke doel zal zijn van de Russische invasie van Oekraïne.

Deel met je collega’s
deel via Microsoft Teams