Vaknieuws nieuws & meer
artikel Over lesgeven

Iedereen kan een Rembrandt zijn

20/10/2020 5m

Leermeesters bieden waardevolle leerervaringen

Hoe geef je je leerlingen meer gevoel bij een beroep in de praktijk? Of hoe laat je leerlingen ervaren hoe het er in de echte wereld aan toe gaat? Als docent weet je hoe krachtig het kan werken om af en toe een ervaringsdeskundige, een leermeester, zijn verhaal te laten doen voor de klas. Dit kunnen heel waardevolle leermomenten zijn.

In iedereen schuilt een leermeester

Leermeesters zijn mensen met veel professionele ervaring of levenservaring: denk aan ondernemers, ambachtslieden, daklozen, wetenschappers, voorleesmoeders, (top)sporters, burnout-overwinnaars of gepensioneerde leerkrachten. Gepassioneerde mensen die naast of tijdens hun werk bij willen dragen aan het onderwijs door hun expertise en levenslessen te delen of leerprocessen te ondersteunen.

Als Rembrandt van Rijn in deze tijd had geleefd, had hij helemaal geen les mogen geven.Omdat hij niet heeft de juiste diploma’s heeft. Maar wat een waardevolle lessen leren mensen tot op de dag van vandaag van deze bijzondere leermeester.

Uit ervaring bijdragen aan het onderwijs

Leermeesters kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het onderwijs. Stichting Meester Rembrandt is een platform met leermeesters en organisaties die kosteloos hun kennis en kunde willen delen op scholen in de regio. Bijvoorbeeld met (online) gastlessen over hun vakgebied, inspirerende levensverhalen of bijlessen voor leerlingen die dat nodig hebben.

Ben je als docent op zoek naar een leermeester die jouw leerlingen kan inspireren? Kijk dan eens op de website van Meester Rembrandt

Deel met je collega’s
deel via Microsoft Teams