Vaknieuws nieuws & meer
opdracht Over De Geo LRN-line

De spreiding van corona

11/06/2020 25m

Het coronavirus heeft zich razendsnel over de wereld verspreid. Zijn hier patronen en verbanden in te herkennen? En verklaringen voor die patronen en verbanden te bedenken? Dat gaan jouw leerlingen bekijken met behulp van de kaart in de link en de atlas.

Leerdoelen

 • Je verklaart en voorspelt een spreidingspatroon van een verschijnsel in een gebied met algemene aardrijkskundige kennis.

 • Je beschrijft patronen op een kaart en je gaat na of bepaalde patronen samenvallen.

De werkvorm

Geef jouw leerlingen de link naar de kaart waarop de actuele spreiding van het coronavirus te zien is. Laat ze ook gebruik maken van de atlas, als er geen papieren atlassen voor handen zijn kan je ook de gratis versie van Alcarta online gebruiken. Met behulp van de kaart en de atlas kunnen ze de onderstaande vragen individueel proberen te beantwoorden:

 1. In welk land begon corona?

 2. Wat betekent de kleur van dat land op de kaart?

 3. Wat wordt bedoeld met een patroon op een kaart?

 4. En wat wordt bedoeld met een verband op een kaart?

 5. Het is lastig een patroon of verband te herkennen in de spreiding van het coronavirus. Geef voor de onderstaande stellingen steeds argumenten voor en / of argumenten tegen dat patroon of dat verband van de spreiding van corona. Maak hier hierbij eventueel gebruik van de atlas.

  Voorbeeld:

  hoe verder van China, hoe minder besmettingen.

  Argument tegen: in ver weg gelegen landen als Chili, Zweden en Italië zijn ook veel besmettingen.

  Argument tegen: in Mongolië, Nepal en Bhutan zijn heel weinig besmettingen, terwijl die landen aan China grenzen.

  A hoe welvarender een land, hoe minder besmettingen. Tip: gebruik de kaart met het bnp per inwoner in de atlas!

  B hoe hoger de gemiddelde temperatuur in een land, hoe meer besmettingen.

  C hoe hoger een land scoort op de globaliseringsindex, hoe meer besmettingen. Tip: in de Grote Bosatlas staat een kaart van de globaliseringsindex. In Alcarta kun je uitgaan van de stelling: hoe vaker inwoners van een land naar het buitenland reizen, hoe meer besmettingen. Gebruik daarbij de kaart over ‘Luchtvaart’.

  D hoe hoger de bevolkingsdichtheid van een land, hoe meer besmettingen.

  E hoe meer verstedelijking (of: hoe hoger de urbanisatiegraad), hoe meer besmettingen.

 6. Welk patroon is het meest zichtbaar, vind je?

 7. Kun je verklaren waarom dat patroon het meest zichtbaar is?

 8. Kun je daarmee een voorspelling doen over de verdere spreiding van corona?

 9. Welke informatie mis je voor een betrouwbare voorspelling? Noteer minimaal 2 dingen.

Deel met je collega’s
deel via Microsoft Teams