Vaknieuws nieuws & meer
opdracht Over De Geo LRN-line

Corona en co

11/06/2020 45m

Corona, Mexicaanse griep, Spaanse griep, de pest, cholera, malaria, ebola, tyfus, tuberculose, hiv/aids, gele koorts, dengue (knokkelkoorts) en zika. Geen gezellig rijtje, maar vaak wel met een duidelijk geografische component. De ‘waar’, ‘waarom daar’ en ‘waarheen’ vragen gaan jouw leerlingen met behulp van het internet beantwoorden voor een zelf gekozen epidemie uit het heden of verleden.

Leerdoelen

 • Je verwerkt de gevonden informatie tot een antwoord op de vraag.

 • Je stelt vragen (en blijft vragen stellen) over gebieden en verschijnselen.

De werkvorm

Maak tweetallen en laat elk tweetal een epidemie kiezen. Je kunt daarvoor gebruikmaken van dit artikel over de 10 ergste epidemieën aller tijden. Laat ze vervolgens met behulp van internet een klein onderzoekje doen naar die epidemie. In dat onderzoek geven ze antwoord op de volgende vragen.

 1. Wat is een epidemie?

 2. Wat is een pandemie?

 3. Is de epidemie die wij onderzoeken een pandemie? Leg je antwoord uit.

 4. Wat zijn de kenmerken van de epidemie die wij onderzoeken?

 5. Hoe gevaarlijk is de epidemie die wij onderzoeken?

 6. Is er een locatie waar de epidemie is ‘ontstaan’ of het grootste aantal doden heeft veroorzaakt? Zo ja: waar? Zo nee: waarom is dat niet te zeggen?

 7. Waarom is de epidemie juist daar ontstaan of heeft de epidemie juist daar zo veel doden veroorzaakt?

 8. Waarheen heeft de epidemie zich verspreid en waarom daarheen?

 9. Hoe kan de verdere spreiding van de epidemie voorkomen worden?

 10. Welke overeenkomsten en verschillen bestaan er tussen de epidemie die wij hebben onderzocht en corona? Noteer er minimaal 4. Als je corona hebt onderzocht: op welke epidemie uit dit rijtje lijkt het coronavirus het meest vind je? En waarom?

Deel met je collega’s
deel via Microsoft Teams