Vaknieuws nieuws & meer
artikel ThiemeMeulenhoff

Afstandsonderwijs evalueren

23/06/2020 3m

De afgelopen weken en maanden hebben docenten in pijlsnel tempo het afstandsonderwijs opgezet en uitgevoerd. Nu gaan langzamerhand gaan de scholen weer open en wordt het regulier onderwijs weer (gedeeltelijk) hervat. Tijd om te evalueren en vooruit te kijken. In dit artikel doen we je een aantal tips en ideeën aan de hand.

Wat evalueren?

Als je gaat evalueren, kun je onderstaande aspecten bespreken:

  • Inhoud: welke keuzes heb je gemaakt wat betreft doelen, inhoud, activiteiten, bronnen en materialen? Hoe kijk je hierop terug en wat kun je hiervan leren?

  • Organisatie: hoe heb je je lessen vormgegeven? Welke didactische keuzes heb je gemaakt en welke resultaten hadden die keuzes?

  • Techniek: welke tools en infrastructuur heb je gebruikt? Wat werkte goed en wat minder?

  • Samenwerking en gang van zaken in de school: hoe heb je de afgelopen weken onderling samengewerkt? (Hoe) heb je gewerkt aan het teamproces? Wat ging goed en wat had je nog meer nodig (gehad)?

Hoe evalueren?

  • In dit artikel van Kennisnet wordt als belangrijke tip gegeven om zowel horizontaal (tussen leraren onderling) als verticaal (schoolleiders, leraren en ondersteunend personeel) te evalueren. Daarnaast is het nuttig om leerlingen en ouders te bevragen op hun ervaringen over de afgelopen periode.

  • Het SLO geeft een aantal tips over hoe je samen in gesprek kunt gaan over leren op afstand. Daarnaast is er een handige vragenlijst te downloaden die als leidraad kan dienen.

  • Een manier om op de onderlinge samenwerking te evalueren, is door middel van een retrospective. Dit is een onderdeel van Agile werken, maar past ook prima in het onderwijs. Lees hier meer over wat dit precies inhoudt, hoe het werkt en welke verschillende vormen er zijn.

Inzichten van anderen

Wat hebben andere docenten en scholen geleerd van het afstandsonderwijs? Inspiratie voor jouw reflectie vind je hier.

  • Bekijk dit artikel over het Minkema College, dat een enquête liet invullen door leerlingen en ouders en op basis daarvan 10 succesfactoren voor afstandsonderwijs formuleerde.

  • Neem eens een kijkje op de website van Edualdo, waar docenten kennis en ervaring met elkaar kunnen uitwisselen. Er is ook een pagina waarin het specifiek gaat over het evalueren van de afgelopen periode.

Deel met je collega’s
deel via Microsoft Teams