André Kuipers in Brazilië
video

André Kuipers in Brazilië

684
  • Delen
  • deel via Microsoft
    Teams
  • Begrippen: ontbossing - klimaatverandering - economische groei - belangen - landschappen - duurzaamheid

Vanuit de ruimte zag André Kuipers bosbranden en ontbossing in Brazilië. Terug op aarde bezoekt hij het land en haar bewoners. Hij laat je zien wat de oorzaken en gevolgen van de ontbossing zijn. En waarom wij ook onderdeel zijn van het probleem.

Leerdoelen

  • Je beschrijft en verklaart gevolgen van de winning van grondstoffen en energiebronnen door de mens in het landschap.

  • Je doet verslag van een ingenomen standpunt of mening en legt die uit aan anderen.

Vragen aan de klas

  1. Wat ben je door het filmpje te weten gekomen over ontbossing in Brazilië?

  2. Waarom zijn wij in Nederland volgens André ook onderdeel van het probleem van de ontbossing en de bosbranden in Brazilië?

Actieve werkvormen

Lestip 1: Column

In het filmpje bespreekt André verschillende manieren om ontbossing en bosbranden tegen te gaan, zoals minder vlees eten. Leerlingen stellen zich voor: een Nederlandse krant vraagt jou om een column te schrijven over een van die manieren. Hierin geef je je mening en probeer je de lezers ervan te overtuigen dat je gelijk hebt. Geef leerlingen de opdracht de column te schrijven in maximaal 200 woorden. Ze lezen ook een column van een klasgenoot. Welke zouden ze uitkiezen om te publiceren? Waarom?

Lestip 2: Discussie voeren

Voer een klassikale discussie over het onderwerp aan de hand van het filmpje. Bijvoorbeeld aan de hand van de stelling: “Wij spelen een belangrijke rol in het tegengaan van ontbossing en bosbranden in het Amazonegebied.”